ถวายความอาลัย
ขั้นตอนที่ ๑ เลือกรูปภาพและข้อความ
ขั้นตอนที่ ๒ กรอกชื่อ
ขั้นตอนที่ ๓ แชร์และดาวน์โหลด

ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช