ถวายความอาลัย
ขั้นตอนที่ ๑ เลือกรูปแบบ
ขั้นตอนที่ ๒ ใส่รูปภาพ จัดตำแหน่ง

รูปภาพควรเป็นภาพสี่เหลี่ยมจตุรัส

invert_colors รูปขาวดำ

จัดตำแหน่งริบบิ้นไว้อาลัย

visibility แสดง
ขั้นตอนที่ ๓ แชร์และดาวน์โหลด

ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช