ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

แนะนำวิธีการเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

          วิธีการเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลาย ได้เข้าร่วมพระราชพิธีครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

          ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว…กับพระราชพิธีสำคัญแห่งหน้าประวัติศาสตร์ของไทย "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 และนับเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการถ่ายทอดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ หากแต่ก็มีพสกนิกรชาวไทยเป็นจำนวนไม่น้อย มีความตั้งใจอยากจะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีดังกล่าว ซึ่งทั้งทางภาครัฐและเอกชนต่างร่วมใจอำนวยความสะดวกสำหรับวิธีการเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเต็มที่

          สำหรับการเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประชาชนสามารถเลือกการเดินทางได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นรถ Shutter Bus, รถเฉพาะกิจ, รถไฟ, เรือ และยังมีขนส่งสาธารณะอื่น ๆ พร้อมอำนวยความสะดวกทุกช่องทาง โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. เรือด่วนเจ้าพระยา เรือข้ามฟาก และเรือโดยสารคลองแสนแสบ

          โดยจะมีบริการทางเรือ กรมเจ้าท่า ร่วมกับบริษัทเอกชนต่าง ๆ  จัดเรือบริการฟรี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

          - เรือด่วนเจ้าพระยา

          จากท่าเรือท่าน้ำนนทบุรี ถึงท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร จำนวน 4 เที่ยว ช่วงเช้า 2 เที่ยว เวลา 10.00 น., 11.00 น. และช่วงเย็น 2 เที่ยว เวลา 15.00 น., 16.00 น.

          จากท่าเรือสาทร ถึงท่าเรือสะพานพุทธ จำนวน 4 เที่ยว ช่วงเช้า 2 เที่ยว เวลา 10.00 น., 11.00 น. และช่วงเย็น 2 เที่ยว เวลา 15.00 น., 16.00 น.

          - เรือข้ามฟาก (ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่ 06.00-22.00 น.)

          จากท่าเรือพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) ไปท่าเรือพระราม 8 (ฝั่งพระนคร) บริการทุก 15 นาที

          จากท่าเรือพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) ไปท่าปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) บริการทุก 20 นาที

          จากท่าเรือปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) ไปท่าเรือปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) บริการทุก 15 นาที

          จากท่าเรือรถไฟ ไปท่าเรือพระจันทร์ใต้ บริการทุก 20 นาที

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

          - เรือโดยสารคลองแสนแสบ (บริการฟรี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562)

          วันที่ 4

          + เที่ยวแรก ออกจากท่าเรือประตูน้ำ ไปท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ เวลา 07.00 น. เที่ยวสุดท้าย 19.00 น.

          + เที่ยวสุดท้าย จากท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ไปท่าเรือประตูน้ำ เวลา 19.15 น.

          วันที่ 5

          + เที่ยวแรก ออกจากท่าเรือประตูน้ำ เวลา 07.00 น ส่งถึงท่าเรือโบ้เบ้ เวลา 11.45 น. หลังจากนั้นส่งถึงท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ เที่ยวสุดท้าย 22.00 น.

          + เที่ยวสุดท้าย ออกจากท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ไปท่าเรือประตูน้ำ เวลา 22.00 น.

          วันที่ 6

          + เที่ยวแรก ออกจากท่าเรือประตูน้ำ เวลา 07.00 น. เที่ยวสุดท้าย 19.45 น.

          + เที่ยวสุดท้าย ออกจากท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ไปท่าเรือประตูน้ำ เวลา 20.00 น.

2. รถไฟ

          จำนวน 4 เส้นทาง จาก 4 สถานีต้นทางรอบกรุงเทพมหานคร ได้แก่

          ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

          - สายเหนือ จำนวน 4 ขบวน ดังนี้

          เที่ยวไป  ขบวน 320 อยุธยา - กรุงเทพฯ ต้นทาง 10.30 น. - ปลายทาง 12.00 น., ขบวน 322 อยุธยา - กรุงเทพฯ ต้นทาง 12.00-ปลายทาง 13.30 น.

          เที่ยวกลับ ขบวน 319 กรุงเทพฯ - อยุธยา ต้นทาง 23.00 น. - ปลายทาง 00.30 น., ขบวน 321 กรุงเทพฯ - อยุธยา ต้นทาง 24.00 น. - ปลายทาง 01.30 น.

          - สายใต้ จำนวน 4 ขบวน ดังนี้

          เที่ยวไป ขบวน 332 นครปฐม - ธนบุรี ต้นทาง 10.55 น. - ปลายทาง 12.00 น., ขบวน 334 นครปฐม - ธนบุรี ต้นทาง 12.00 น. - ปลายทาง 13.05 น.

          เที่ยวกลับ ขบวน 331 ธนบุรี-นครปฐม ต้นทาง 23.00 น. - ปลายทาง 24.00 น., ขบวน 333 ธนบุรี-นครปฐม ต้นทาง 24.00 น. - ปลายทาง 01.00 น.

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

          - สายตะวันออก จำนวน 4 ขบวน ดังนี้

          เที่ยวไป ขบวน 326 ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพฯ ต้นทาง 10.35 น. - ปลายทาง 11.55 น., ขบวน 328 ฉะเชิงเทรา - กรุงเทพฯ ต้นทาง 12.00 น. - ปลายทาง 13.20 น.

          เที่ยวกลับ ขบวน 325 กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา ต้นทาง 23.00 น. - ปลายทาง 00.40 น., ขบวน 327 กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา ต้นทาง 24.00 น. - ปลายทาง 01.40 น.

          - สายแม่กลอง จำนวน 4 ขบวน ดังนี้

          เที่ยวไป ขบวน 4342 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ ต้นทาง 10.40 น. - ปลายทาง 11.35 น., ขบวน 4348 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ ต้นทาง 12.00 น. - ปลายทาง 12.55 น.

          เที่ยวกลับ ขบวน 4348 วงเวียนใหญ่ - มหาชัย ต้นทาง 23.00 น. - ปลายทาง 23.55 น., ขบวน 4333 วงเวียนใหญ่ - มหาชัย ต้นทาง 24.00 น. - ปลายทาง 00.55 น.


3. ขสมก.

          ขสมก. จัดรถให้บริการฟรี อำนวยความสะดวกประชาชนไปชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

          - จัดเดินรถเฉพาะกิจ (รถโดยสารธรรมดา) (จอดรับ-ส่งทุกป้าย) จำนวน 6 เส้นทาง ให้บริการวันที่ 1 และ 7 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้

          เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร)-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 3 วงเวียนใหญ่-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 4 สนามศุภชลาศัย-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 5 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่)-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 6 สถานีรถไฟหัวลำโพง-สนามหลวง

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

          - จัดเดินรถ Shuttle Bus (รถโดยสารธรรมดา) (รับจากจุดจอด-จุดส่ง) จำนวน 11 เส้นทาง และรถเฉพาะกิจ

          (รถโดยสารธรรมดา) (จอดรับ - ส่งทุกป้าย) จำนวน 6 เส้นทาง ให้บริการระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562

          ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้

          รถ Shuttle Bus (รับจากจุดจอด-จุดส่ง) จำนวน 11 เส้นทาง ได้แก่

          เส้นทางที่ 1 เมืองทองธานี, ศูนย์ราชการ-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 2 สโมสรตำรวจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 3 สโมสรทหารบก, กทม.2-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 4 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 5 ที่จอดรถ MRT รัชดาฯ, MRT ลาดพร้าว, ศาลอาญา, สำนักงานอัยการสูงสุด, SCB สำนักงานใหญ่ - สนามหลวง

          เส้นทางที่ 6 อิเกีย, เมกาบางนา, ไบเทคบางนา-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 8 ท่าเรือคลองเตย, โรงงานยาสูบ, แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 9 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, โรงเรียนบางมดวิทยา-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 10 พุทธมณฑลสาย 4, เซ็นทรัลศาลายา, อู่บรมราชชนนี, วิทยาลัยทองสุข-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 11 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต-สนามหลวง

          รถเฉพาะกิจ (จอดรับ - ส่งทุกป้าย) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่

          เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร)-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 3 วงเวียนใหญ่-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 4 สนามศุภชลาศัย-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 5 สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)-สนามหลวง

          เส้นทางที่ 6 สถานีรถไฟหัวลำโพง-สนามหลวง

          - จัดเดินรถ Shuttle Bus (รับจากจุดจอด-จุดส่ง) และรถเฉพาะกิจ (จอดรับ-ส่งทุกป้าย) ให้บริการระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

          รถ Shuttle Bus (รับจากจุดจอด-จุดส่ง) จำนวน 11 เส้นทาง ได้แก่

          เส้นทางที่ 1 เมืองทองธานี, ศูนย์ราชการ-สนามม้านางเลิ้ง

          เส้นทางที่ 2 สโมสรตำรวจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-สนามม้านางเลิ้ง
         
          เส้นทางที่ 3 สโมสรทหารบก, กทม.2-สนามม้านางเลิ้ง

          เส้นทางที่ 4 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต-สนามม้านางเลิ้ง

          เส้นทางที่ 5 ที่จอดรถ MRT รัชดาฯ, MRT ลาดพร้าว, ศาลอาญา,

          สำนักงานอัยการสูงสุด, SCB สำนักงานใหญ่-บ้านมนังคศิลา

          เส้นทางที่ 6 อิเกีย, เมกาบางนา, ไบเทคบางนา-บ้านมนังคศิลา

          เส้นทางที่ 7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง-บ้านมนังคศิลา

          เส้นทางที่ 8 ท่าเรือคลองเตย, โรงงานยาสูบ, แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน-บ้านมนังคศิลา

          เส้นทางที่ 9 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, โรงเรียนบางมดวิทยา-วัดเทพศิรินทร์

          เส้นทางที่ 10 พุทธมณฑลสาย 4, เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา, อู่บรมราชชนนี, วิทยาลัยทองสุข-เชิงสะพานพระราม 8

          เส้นทางที่ 11 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต-เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า

          รถเฉพาะกิจ (จอดรับ - ส่งทุกป้าย) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่

          เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนามม้านางเลิ้ง

          เส้นทางที่ 2 สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจักร)-สนามม้านางเลิ้ง

          เส้นทางที่ 3 วงเวียนใหญ่-สะพานพระพุทธยอดฟ้า

          เส้นทางที่ 4 สนามศุภชลาศัย-บ้านมนังคศิลา

          เส้นทางที่ 5 สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)-เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า

          เส้นทางที่ 6 สถานีรถไฟหัวลำโพง-บ้านมนังคศิลา

          ทั้งนี้ การจัดเดินรถระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

          - วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ให้บริการเดินรถทั้ง 17 เส้นทาง ด้วยรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหม่ ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมดวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ให้บริการเดินรถทั้ง 17 เส้นทาง ด้วยรถโดยสารธรรมดา ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 1348 หรือเฟซบุ๊ก BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

4. MRT

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก MRT Bangkok Metro

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก MRT Bangkok Metro

          ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เปิดให้บริการรถไฟฟ้าและที่จอดรถฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้า MRT สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ฟรี ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก MRT Bangkok Metro

          อีกทั้งยังมี Shuttle Bus เชื่อมต่อ ณ MRT สถานีหัวลำโพง สถานีเพชรบุรี สถานีลาดพร้าว และสถานีตลาดบางใหญ่ ระหว่างวันที่ 2- 6 พฤษภาคม 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการที่จอดรถฟรี ณ อาคารจอดแล้วจร สายสีน้ำเงินและสีม่วง ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00-01.00 น. อีกด้วย

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทรศัพท์ 02 624 5200 หรือติดตามทางช่องทางต่าง ๆ ได้ที่ เฟซบุ๊ก MRT Bangkok Metro 

5. BTS และ รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถไฟฟ้าบีทีเอส

          บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท ให้บริการรถไฟฟ้า BTS และรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ฟรี ตลอดเส้นทาง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในช่วงวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถไฟฟ้าบีทีเอส

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถไฟฟ้าบีทีเอส

          โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 617 6000 หรือเฟซบุ๊ก รถไฟฟ้าบีทีเอส

6. บขส.

          สำหรับใครอยู่ต่างจังหวัด และอยากจะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธี ทาง บขส. ลดค่าตั๋ว 10% เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2562 ให้กับประชาชนที่จองตั๋วโดยสารเดินทาง ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2562 ซึ่งสิทธิพิเศษดังกล่าว สามารถใช้เดินทางกับรถโดยสารของ บขส. ได้ทุกประเภท ทุกเส้นทาง ยกเว้นรถชานเมืองที่วิ่งระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร รถโดยสารที่มีการจำหน่าย ตั๋วบนรถและรถโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บขส.

          ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางสามารถติดต่อจองตั๋วและซื้อตั๋วล่วงหน้า ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ณ ที่ทำการสถานีเดินรถ บขส. ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร call center 1490 หรือเฟซบุ๊ก บขส.

7. สถานที่จอดรถ

          เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน มีทั้งหมด 27 แห่ง เพื่อเชื่อมโยงรถ Shutter Bus 11 เส้นทาง เข้าสู้บริเวณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          โซนทิศใต้ของกรุงเทพฯ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

          1. พุทธมณฑลสาย 4

          2. เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

          3. เซ็นทรัลปาร์ค พระราม 2

          4. โรงเรียนบางมดวิทยา

          5. วิทยาลัยทองสุข

          6. อู่จอดรถ บรมราชชนนี

          โซนทิศเหนือของกรุงเทพฯ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

          7. ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

          8. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

          9. สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี

          10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          11. เมืองทองธานี

          โซนทิศตะวันออกของกรุงเทพฯ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

          12. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          13. เมกะ บางนา

          14. ไบเทค บางนา

          15. อิเกีย บางนา

          โซนทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

          16. เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

          โซนกรุงเทพฯ ชั้นใน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

          17. สำนักอัยการสูงสุด

          18. ศาลอาญารัชดา

          19. อาคารจอดรถ รฟม. รัชดา

          20. อาคารจอดรถ MRT ลาดพร้าว

          21. สโมสรกองทัพบก

          22. แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน

          23. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

          24. คลังสินค้าท่าเรือคลองเตย (โกดังสเตเดี้ยม)

          25. สนามศุภชลาศัย

          26. โรงงานยาสูบ

          27. ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

          หรือถ้าใครไม่สะดวกเดินทางมาร่วมได้จริง ๆ ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้ถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2562 ได้ทุกสถานี

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

          อย่างไรก็ตามสำหรับประชาชนคนไหนที่เดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้ อย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้สำหรับการเข้าภายในพื้นที่ หรือถ้าใครพาเด็กมาด้วย ก็เขียนชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ปกครองไว้ติดไว้กับตัวเด็กก็จะดีไม่น้อย รวมถึงเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างหมวก ร่ม น้ำ และยารักษาโรคต่าง ๆ เพราะด้วยอากาศที่ค่อนข้างร้อน อาจเกิดอาการเป็นลมตามมาได้นั่นเอง

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒, เฟซบุ๊ก บขส., เฟซบุ๊ก รถไฟฟ้าบีทีเอส, เฟซบุ๊ก MRT Bangkok Metro, เฟซบุ๊ก BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

TOP