ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ในหลวง พระราชินี ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2566

          วันที่ 22 มกราคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2566


ในหลวง พระราชินี ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2566
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์

          ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน ธูป ที่โต๊ะเครื่องสังเวย ทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวย จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทรงกราบ และทรงเผากระดาษเงินกระดาษทอง ก่อนเสด็จขึ้นพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต


ในหลวง พระราชินี ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2566
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์

          สำหรับ พระราชพิธีสังเวยพระป้าย หรือ "การแต้มป้ายตามพิธีจีน" เริ่มมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 เป็นธรรมเนียมของชาวจีนที่ดีงาม สำหรับพระป้ายนั้น ชาวจีนเรียกว่า เกสิน หมายถึง ป้ายชื่อของบรรพบุรุษ บุพการีที่ตั้งไว้สำหรับบูชาประจำบ้าน เป็นประเพณี ธรรมเนียมจีน ที่แสดงเคารพนับถือ กตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ปฏิบัติและครอบครัว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีขึ้น และได้เป็นพระราชพิธีสำคัญในช่วงตรุษจีนของทุกปีจวบจนปัจจุบัน

ในหลวง พระราชินี ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2566
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์

ในหลวง พระราชินี ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2566
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์

ในหลวง พระราชินี ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2566
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์

TOP