ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

3 วัดสำคัญ เส้นทางริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

         3 สถานที่สำคัญ เส้นทางริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พร้อมให้พสกนิกรได้เข้าเฝ้าฯ และชื่นชมพระบารมีในหลวง รัชกาลที่ 10 โดยพร้อมเพรียงกัน

         อีกหนึ่งความงดงามที่จะเกิดขึ้นในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เห็นจะหนีไม่พ้นการได้ชื่นชมเส้นทางริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จประทับพระราชยานพุดตานทอง เลียบพระนครไปยังวัดสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ทั้งนี้พสกนิกรชาวไทยทั้งหลาย จะได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

เส้นทางริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

         ทั้งนี้ตามหมายกำหนดการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 จากเว็บไซต์ phralan.in.th ในเวลา 16.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธาน และพระบรมราชสรีรางคารสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562
ภาพจาก เว็บไซต์ phralan.in.th

         (*** สามารถดูรายละเอียดหมายกำหนดการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ phralan.in.th)

- วัดบวรนิเวศวิหาร
 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

         จากจุดเริ่มต้นของริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ณ พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ขบวนเคลื่อนออกประตูวิเศษไชยศรี เข้าสู่ถนนราชดำเนิน จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนตะนาว เพื่อมุ่งหน้าสู่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562
ภาพจาก Chedped Studio / Shutterstock.com

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562
ภาพจาก JOYFULLIFE / Shutterstock.com

         วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ถือเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งในกรุงเทพฯ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระผนวชได้เสด็จมาประทับที่วัดนี้เป็นครั้งแรกก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ และพระมหากษัตริย์อีกหลายพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี สิ่งสำคัญภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารแบบตรีมุข หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบ ตรงกลางมีตรามหามงกุฎ พระประธานในพระอุโบสถ

         ซึ่งวัดบวรนิเวศราชวรวิหารแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารของพระองค์ไว้ใต้ฐานพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ รวมถึงพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยเช่นกัน

         สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วัดบวรนิเวศวิหาร จะเป็นสถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงนมัสการพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถ และถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

 
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

         จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินมุ่งหน้าสู่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

         วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ฝ่ายธรรมยุต ทั้งยังเป็นวัดประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ภายในโดดเด่นด้วยลักษณะศิลปกรรมที่ผสมผสานระหว่างไทยและจีนได้อย่างลงตัว ทั้งยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย นั่นคือ ส่วนในของพระอุโบสถ ที่มีพระประธานสององค์ตั้งอยู่คือ พระพุทธสุวรรณเขต หรือหลวงพ่อโต ที่อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน เมืองเพชรบุรี และพระพุทธชินสีห์ จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เมืองพิษณุโลก ที่มีความสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมาก

         สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร จะเป็นสถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนมัสการพระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ และถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

         จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562
ภาพจาก Podsawat.dew / Shutterstock.com

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

         วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ทั้งยังเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 นอกจากนี้วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ยังขึ้นชื่อว่าเป็นเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย เพราะเป็นแหล่งรวบรวมวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และการแพทย์ โดยจุดเด่นสำคัญคือ พระพุทธไสยาสน์หรือพระนอน ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีลักษณะงดงามเป็นอันดับต้น ๆ ปิดทองเหลืองอร่ามทั้งองค์ พระพักตร์อิ่มเอิบ แต่ดูขรึมขลังงามสมส่วน และเปี่ยมพลังด้วยความศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

         สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จะเป็นสถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ และถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1

         หลังจากนั้น…สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระบรมมหาราชวัง โดยระหว่างเส้นทางของริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เหล่าพสกนิกรสามารถเข้าเฝ้าฯ เพื่อชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสอันเป็นมหามงคล ที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
phralan.in.th, เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒, watpho.com, เฟซบุ๊ก วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho, เฟซบุ๊ก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม Wat Rajabopit, watbowon.com, เฟซบุ๊ก วัดบวรนิเวศวิหาร
TOP