ในหลวง - King of Thailand

พระราชดำรัสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
4 ธันวาคม 2551

พระราชดำรัสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จลงแทนพระองค์ ให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2551

(ฉบับไม่เป็นทางการ)
พระราชดำรัสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

     ขอบใจในพรอันบริสุทธิ์ที่ได้ถวายมาด้วยความจงรักภักดี. ทรงปลาบปลื้มและทรงขอสนองพรทุกท่านที่ได้มีถวายมาอย่างจริงใจ ในการนี้ ทรงขอให้บอกทุกท่าน และพระราชทานพรให้ทุกคนมีความสุข มีความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อประเทศชาติและประชาชน ก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญ แล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงาม ทั้งในด้านส่วนรวมและส่วนตัว ในโอกาสนี้ที่ไม่เสด็จลง เพราะว่าทรงมีพระอาการประชวรเล็กน้อย ซึ่งก็ได้โปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพ ฯ ซึ่งได้ขึ้นเฝ้า ฯ ได้อธิบายให้ท่านฟังถึงพระอาการประชวรในเบื้องต้น

     แต่สุดท้ายนี้ ในพระปรมาภิไธยก็ขออัญเชิญพระราชกระแสขอบใจ และสนองไมตรี สนองพรทุกท่านที่ได้มาถวายพระพรในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสมปรารถนาทุกประการ


พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     เมื่อวานนี้ไปเฝ้า ฯ ก็ยังไม่เป็นไรแล้วก็ไปร่วมตั้งเครื่องถวายพระกระยาหาร ก็ยังเสวยได้ดี แต่พอมาถึงวันนี้ ทรงมีพระอาการในช่องพระศอ คือทั้งหลอดลมหลอดอาหารอักเสบ ทำให้เสวยเครื่องไม่ค่อยได้ เขาเลยถวายเป็นน้ำเกลือแล้วก็ยาส่วนทางด้านหลอดลมนี่ก็มีเสมหะออกมามาก ทำให้ท่านรู้สึกไม่ทรงพระสำราญ แล้วก็ทำให้อ่อนเพลีย แต่ว่าไม่มีไข้. ก็คิดว่าจะให้บรรทมพักไปสักพัก จนกระทั่งมีพระกำลังจึงค่อยออกมาพบท่านหรือทำอะไรได้ เพราะคิดว่าอยากจะทรงพักดีกว่า เรื่องรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเข้าใจว่าประเดี๋ยวทางแพทย์เขาคงพูดด้วยภาษาที่ถูกต้องอีกที แต่ที่เขาว่า เท่าที่เห็น คือท่านก็ยังดูแล้วพระอาการไม่ได้หนักมาก แต่ว่าอาจจะดูเหมือนกับว่าอ่อนเพลียที่จะลุกเพราะว่าเสวยไม่ได้เต็มที่ แล้วก็เสมหะออกแล้วติดอยู่ คือมีเสมหะแต่ติดอยู่ก็ไม่ค่อยจะออก แล้วก็ถวายน้ำเกลือเพื่อที่จะล้างให้ ถ้าได้น้ำไม่พอนี่ ก็จะเหมือนว่าเวลาคนที่มีเสมหะ เขาก็ให้ดื่มน้ำมาก ๆ แต่นี่ท่านดื่มได้ไม่ดี ก็ถวายน้ำเกลือ. ตอนนี้ เสมหะดูจะออกลงมาก ถึงเวลาที่จะให้เฝ้า ฯ แล้วก็จะให้เสมหะออก ก็ออกมาดี แต่ก็ยังไม่ทัน เลยโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรม ฯ มารับพร แล้วก็ขอบใจทุก ๆ ท่านแทน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   พระราชประวัติในหลวง ประวัติในหลวง

ในหลวง - King of Thailand


เว็บไซต์เทิดพระเกียรติ ในหลวง

 
คำสืบค้นเกี่ยวกับ ในหลวง : ประวัติในหลวง | พระราชกรณียกิจของในหลวง | พระราชดำรัสในหลวง | รูปในหลวง | ภาพในหลวง | ร่วมถวายความอาลัยแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ e-mail มาที่ contact