พระราชดํารัสในหลวง รัชกาลที่ 9
รวมพระราชดํารัสในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีต่างๆ รวมถึง พระราชดำรัสที่มีต่อคณะและบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า
ในหลวง - King of Thailand
พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันปีใหม่
ในหลวง - King of Thailand
พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
ในหลวง - King of Thailand
พระราชดำรัส คณะและต่อบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้า
ในหลวง - King of Thailand
คำพ่อสอน และ 9 คำพ่อสอน   พระราชประวัติในหลวง ประวัติในหลวง

ในหลวง - King of Thailand


เว็บไซต์เทิดพระเกียรติ ในหลวง

 
คำสืบค้นเกี่ยวกับ ในหลวง : ประวัติในหลวง | พระราชกรณียกิจของในหลวง | พระราชดำรัสในหลวง | รูปในหลวง | ภาพในหลวง | ร่วมถวายความอาลัยแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ e-mail มาที่ contact