ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ในหลวง - พระราชินี พระราชทาน ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ 2567 แก่ปวงชนชาวไทย

          ในหลวง - พระราชินี พระราชทานบัตรอวยพร (ส.ค.ส.) เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ โดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


ในหลวง
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์

          วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบัตรอวยพร (ส.ค.ส.) เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 แก่ปวงชนชาวไทย โดยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และตราพระนามาภิไธย ส.ท.


ในหลวง
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์

          ทั้งนี้ เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านซ้ายมีข้อความว่า "พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗" พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ส่วนด้านขวาเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


ในหลวง
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์

ในหลวง
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์

TOP