ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ ฝึกซ้อมแข่งเรือใบ เตรียมลงแข่งเรือใบนานาชาติ หมายเลขเรือ THA72

         ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ ฝึกซ้อมแข่งเรือใบ เตรียมลงแข่งเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน ภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 35 โดยหมายเลขเรือคือ THA72

รัชกาลที่10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา

          วันที่ 7 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงฝึกซ้อมการแข่งขันเรือใบนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน ภูเก็ต คิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 35 ณ หาดกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะทรงเข้าร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบรุ่น ไออาร์ซี ซีโร หมายเลขเรือ THA72 วันที่ 9 ธันวาคม โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเฝ้าฯ รับเสด็จ

          เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าห้องประทับรับรองที่โรงแรมบียอนด์ กะตะ ทรงฉลองพระองค์ชุดนักกีฬาเรือใบ และทรงรับฟังถวายรายงานบรรยายข้อมูลการแข่งขันเรือใบ ก่อนที่จะเสด็จฯ ไปยังชายหาดกะตะเพื่อประทับเรือ RIB เสด็จฯ ไปยังเรือใบ THA72

รัชกาลที่10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา

รัชกาลที่10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา

          ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเรือใบ THA72 ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ กลับโรงแรมเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย กระทั่งพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงฝึกซ้อมเสร็จ ก็เสด็จเข้าโรงแรมประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย และเมื่อสมควรแก่เวลา ก็เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

รัชกาลที่10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา

TOP