ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ในหลวง พระราชินี ทรงร่วมงานเลี้ยงรับรอง ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3


           ในหลวง พระราชินี เสด็จร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุข ประมุข และผู้แทนของประเทศต่าง ๆในหลวง พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

           วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุข ประมุข และผู้แทนของประเทศต่าง ๆ และทรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยเจ้าฟ้าวิลเลี่ยม เจ้าชายแห่งเวลส์ มกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือเนื่อง ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ ณ พระราชวังบักกิงแฮม กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก Jacob King / POOL / AFP

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก SEBASTIEN BOZON / AFP

           โดยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตด (London Stansted) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมีนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และนายไซมอน ไบรท์ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3
แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก royaloffice

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก royaloffice

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก royaloffice

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก royaloffice

ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก royaloffice


TOP