ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ประกาศสำนักพระราชวัง ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ เยือนสหราชอาณาจักร 4-7 พ.ค. 66

          ในหลวง พระราชินี จะเสด็จฯ เยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566 เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา


 ในหลวง พระราชินี จะเสด็จฯ เยือนสหราชอาณาจักร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 สำนักพระราชวัง ออกประกาศสำนักพระราชวัง ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน


 ในหลวง พระราชินี จะเสด็จฯ เยือนสหราชอาณาจักร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา

          ​ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุข ประมุข และผู้แทนของประเทศต่าง ๆ ณ พระราชวังบักกิงแฮม ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 และจะทรงร่วมพระราชพิธี บรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566

          ​จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ในหลวง พระราชินี จะเสด็จฯ เยือนสหราชอาณาจักร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพระราชวัง

TOP