ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต พร้อมด้วย เจ้าฟ้าสิริ​วัณ​ณ​ว​รีฯ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตเป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ในการนี้ เจ้าฟ้าสิริ​วัณ​ณ​ว​รีฯ โดยเสด็จด้วย


ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต พร้อมด้วย เจ้าฟ้าสิริ​วัณ​ณ​ว​รีฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 17.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวังในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต พร้อมด้วย เจ้าฟ้าสิริ​วัณ​ณ​ว​รีฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต พร้อมด้วย เจ้าฟ้าสิริ​วัณ​ณ​ว​รีฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต พร้อมด้วย เจ้าฟ้าสิริ​วัณ​ณ​ว​รีฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต พร้อมด้วย เจ้าฟ้าสิริ​วัณ​ณ​ว​รีฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

TOP