ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา 2566

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา 2566 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง


ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          วันที่ 6 มีนาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง


ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ออกจากพระอุโบสถ ไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงสังเวยเพื่อทรงเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคล วัดป่าธรรมคีรี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

TOP