ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน - เจ้าคุณพระ โดยเสด็จด้วย

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยมี เจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยเสด็จด้วย


ในหลวง รัชกาลที่ 10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thairoyalfamily

            วันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีรายงานว่า เมื่อเวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ที่ประทับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เป็นวัดที่ 1

            ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย

ในหลวง รัชกาลที่ 10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thairoyalfamilyในหลวง รัชกาลที่ 10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thairoyalfamily

ในหลวง รัชกาลที่ 10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thairoyalfamily

ในหลวง รัชกาลที่ 10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thairoyalfamily

ในหลวง รัชกาลที่ 10
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thairoyalfamily

TOP