ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ รพ.แม่ข่าย รพ.สนาม 49 แห่ง

          ในหลวง - พระราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทาน ถุงพระราชทานกำลังใจ แก่โรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลสนาม 49 แห่ง ทรงออกแบบเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจ


ในหลวง - พระราชินี พระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ รพ.แม่ข่าย รพ.สนาม 49 แห่ง

          วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ไทยโพสต์ รายงานว่า เวลา 20.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลสนาม ที่เปิดให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ 

          เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทรงเข้าพระราชหฤทัยและทรงรับรู้ถึงความเหน็ดเหนื่อยและความอ่อนล้าจากการทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19 รวมทั้งทรงร่วมสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรในภาคต่าง ๆ และผู้ประกอบการ เพื่อกระจายรายได้ในช่วงวิกฤตในครั้งนี้

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ รพ.แม่ข่าย รพ.สนาม 49 แห่ง

          สิ่งของในถุงพระราชทานกำลังใจ นอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ แล้ว ยังมีเข็มกลัด พระราชทานกำลังใจ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง โดยมีความหมายคือ ลูกโป่งสีเหลือง หมายถึงกำลังใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะนำพาพสกนิกรให้มีกำลังใจที่เต็มเปี่ยม พร้อมลุกขึ้นสู้ เฉกเช่นลูกโป่งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า มีความหวังและก้าวข้ามผ่านไปพร้อมกัน 

          ลูกโป่งสีม่วง แสดงถึงกำลังใจจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่อยู่เคียงข้างพสกนิกรในการต่อสู้กับวิกฤตของไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยน้ำพระทัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใย ทรงเย็บเข็มกลัดให้ติดกับถุงพระราชทานด้วยพระองค์เอง เพื่อไม่ให้เข็มกลัด พระราชทานกำลังใจ หลุดหรือแยกออกจากกัน

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ รพ.แม่ข่าย รพ.สนาม 49 แห่ง

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ รพ.แม่ข่าย รพ.สนาม 49 แห่ง

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ รพ.แม่ข่าย รพ.สนาม 49 แห่ง

ในหลวง - พระราชินี พระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ รพ.แม่ข่าย รพ.สนาม 49 แห่ง

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยโพสต์
TOP