ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เป็นภาพปกบทเจริญพระพุทธมนต์

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 - สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นภาพปกบทเจริญพระพุทธมนต์ 


ในหลวงร10

            วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ไทยโพสต์ รายงานว่า นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน และเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ มหาราชปริตร สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่ร่วมพิธี

            สำหรับหนังสือสวดมนต์พระราชทาน จำนวน 10,000 เล่ม ใช้บทสวด "มหาราชปริตร" หรือ ปริตรหลวงชุดใหญ่ ประกอบด้วยบทสวด 12 บท เป็นบทสวดที่เกิดขึ้นกว่า 2,000 ปี ใช้สําหรับสวดคุ้มครองพระเจ้าแผ่นดิน รวมไปถึงพระราชอาณาจักร ต่อมาประชาชนต่างก็นิยมให้มีการสวดพระปริตรในพิธีของตนบ้าง จึงเกิดเป็นประเพณีนิยมสืบต่อกันมา 

            ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการส่งมอบหนังสือสวดมนต์พระราชทาน ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนดาวน์โหลดมาใช้ในการสวดมนต์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

หนังสือสวดมนต์
ภาพจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยโพสต์  

TOP