ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ในหลวง - พระราชินี พระราชทาน เครื่องผลิต - ถังผลิตออกซิเจน ช่วยชาวอินเดียสู้โควิด 19

          ในหลวง - พระราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก๊าซออกซิเจน ช่วยชาวอินเดียสู้ศึกโควิด 19 ที่กำลังระบาดหนัก พร้อมรับคนไทยที่ติดเชื้อมารักษาในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องมือแพทย์ช่วยโควิด อินเดีย
(แฟ้มภาพ) ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

          วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือชาวอินเดียที่ติดโควิด 19 อยู่ในขณะนี้

          ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานดังกล่าว คือเที่ยวบินลำเลียงแบบที่ 19 (A340-500) จำนวน 1 เครื่อง มุ่งหน้าไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย มีกำหนดเดินทางวันที่ 8 พฤษภาคม นี้ เวลา 07.00 น. และไปกลับในวันเดียวกัน

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องมือแพทย์ช่วยโควิด อินเดีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

          นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมสิ่งของช่วยเหลือชาวอินเดียจากสมาคมอินเดียในประเทศไทย, หอการค้าไทยอินเดีย และสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีอินเดียในประเทศไทย ซึ่งสิ่งของที่ลำเลียงไปช่วยเหลือชาวอินเดียทั้งหมดคือ เครื่องผลิตออกซิเจน 70 เครื่อง, ถังออกซิเจน 300 ถัง และอุปกรณ์ควบคุมปริมาณออกซิเจน 200 ชุด

          ขณะเดียวกัน จะมีการนำข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตที่ติดโควิด-19 กลับมารักษาที่ประเทศไทย และรับคนไทยที่มีความประสงค์จะกลับประเทศไทย ตามที่ได้รับการประสานจากกระทรวงต่างประเทศด้วย

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องมือแพทย์ช่วยโควิด อินเดีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเครื่องมือแพทย์ช่วยโควิด อินเดีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์


TOP