ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ในหลวง ทรงขุดดิน ริเริ่มโครงการ โคก หนอง นา ณ พระตำหนักเรือนต้น พระราชวังดุสิต

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ - เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ และเจ้าคุณพระสินีนาฏ ทรงประกอบพิธีบวงสรวงพื้นที่ โคก หนอง นา ณ พระตำหนักเรือนต้น พระราชวังดุสิต


ในหลวง ทรงขุดดิน
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

          วันที่ 5 เมษายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงพื้นที่ โคก หนอง นา ณ บริเวณพระตำหนักเรือนต้น พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต

ในหลวง ทรงขุดดิน
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

ในหลวง ทรงขุดดิน
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

ในหลวง ทรงขุดดิน
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

ในหลวง ทรงขุดดิน
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

ในหลวง ทรงขุดดิน
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

ในหลวง ทรงขุดดิน
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

ในหลวง ทรงขุดดิน
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

ในหลวง ทรงขุดดิน
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

ในหลวง ทรงขุดดิน
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์

ในหลวง ทรงขุดดิน
ภาพจาก หน่วยราชการในพระองค์


ขอบคุณข้อมูลจาก หน่วยราชการในพระองค์


TOP