ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ในหลวง พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ บันทึกแห่งความสุข ประทับพระตรา MVS - เจ้าคุณพระ

          ภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญลงจัดพิมพ์ในสมุดพระราชทาน บันทึกแห่งความสุข ประทับพระตรา MVS เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีภาพวาดฝีพระหัตถ์
ภาพจาก กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” ได้มีการเผยแพร่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญลงจัดพิมพ์ในสมุดพระราชทานบันทึกแห่งความสุข "น้อมนำธรรม ดำรงตน" Living Virtuously โดยปรากฏพระตรา MVS ซึ่งเป็นพระตราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ร่วมกับเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี อยู่บนภาพฝีพระหัตถ์ด้วย

          สำหรับภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบ นอกจากนี้ภาพวาดฝีพระหัตถ์บางส่วนได้สื่อไปถึงโครงการพระราชทาน อย่างโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง เพื่อพระราชทานกำลังใจให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีกด้วย

ภาพวาดฝีพระหัตถ์
ภาพจาก กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”

ภาพวาดฝีพระหัตถ์
ภาพจาก กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”

ภาพวาดฝีพระหัตถ์
ภาพจาก กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”

ภาพวาดฝีพระหัตถ์
ภาพจาก กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”

ภาพวาดฝีพระหัตถ์
ภาพจาก กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”

ภาพวาดฝีพระหัตถ์
ภาพจาก กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”


ในหลวง
ภาพจาก royaloffice

ในไหลวง
ภาพจาก royaloffice


ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มรัก “พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี”

TOP