พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

The Coronation of King Rama X

ร.10 ทรงพระราชทานลายพระหัตถ์ ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยฯ พุทไธสวรรย์-ปชช. ที่มาเฝ้าฯ

        ในหลวง ร.10 ทรงพระราชทานลายพระหัตถ์ ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิพุทไธสวรรย์ และประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จที่ จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำใจและจิตใจของชาวไทย เป็นเลิศ...รัชกาลที่ 10
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานว่า เมื่อเวลา 18.14 น. ของวันที่ 21 พฤศจิกายน พระบาทสมด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ถ.อยุธยา-เสนา ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

        โดยมีประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่น และมีช้างจากวังช้างอยุธยาแลเพนียด จำนวน 10 เชือก แต่งกายชุดคชาภรณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย

รัชกาลที่ 10
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปฏิสันถาร ใกล้ชิดกับพสกนิกร ที่เฝ้าฯ รับเสด็จ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานลายพระหัตถ์ ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิพุทไธสวรรย์และประชาชน ความตอนหนึ่งว่า...

        "น้ำใจและจิตใจของชาวไทย เป็นเลิศ
        เราต้องรักษาความดี ความเมตตา ความรัก
        และซื่อตรงต่อแต่ชาติบ้านเมือง และพี่น้องร่วมชาติ
        เห็นใจกัน ทำในสิ่งที่ดี มีน้ำใจต่อกัน"

รัชกาลที่ 10
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัชกาลที่ 10
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัชกาลที่ 10
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัชกาลที่ 10
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัชกาลที่ 10
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัชกาลที่ 10
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัชกาลที่ 10
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัชกาลที่ 10
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัชกาลที่ 10
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัชกาลที่ 10
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


TOP