ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ในหลวง ร.10 และ พระราชินี ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง พระแก้วมรกต จากฤดูร้อน เป็นฤดูฝน

          พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน


ในหลวง ร.10 , พระราชินี
ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์

           วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน

ในหลวง ร.10 , พระราชินี
ภาพจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปด้านหลังฐานชุกชีขึ้นเกยไปยังบุษบก ที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร สรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวา ทรงรับพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏจากเจ้าพนักงานสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวา ทรงใช้ผ้าขาวซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้นทรงสวมมงกุฎประจำฤดูฝนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วชุบพระสุคนธ์ในโถแก้ว ทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ

ในหลวง ร.10 , พระราชินี
ภาพจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

          ต่อมา เสด็จไปทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อยจากเจ้าพนักงานแล้วสรงที่พระเศียร

          ก่อนพระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยแก่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญสังข์นครเข้าทูลเกล้าฯ ถวายพระราชทานน้ำสังข์นครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ 3 รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ก่อนเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และเสด็จออกจากพระอุโบสถ

ในหลวง ร.10 , พระราชินี
ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์

ในหลวง ร.10 , พระราชินี
ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์

ในหลวง ร.10 , พระราชินี
ภาพจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ในหลวง ร.10 , พระราชินี
ภาพจาก ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์

TOP