พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

The Coronation of King Rama X

โปรดเกล้าฯ ผู้แทนบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โปรดเกล้าฯ ผู้แทนบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา

        วันที่ 3 มิถุนายน 2563 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ท. ภักดี แสง-ชูโต เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ไถ่ชีวิตโค ปล่อยนก ปล่อยปลา และพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ท่าวาสุกรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
       ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา

        จากนั้นในเวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

        ในการนี้ ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ 6 แห่งด้วย


วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โบราณนานมา

ขอบคุณข้อมูลจาก รายการเรื่องเล่าเช้านี้

TOP