ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ในหลวง ร.10 - พระราชินี พระราชทาน ห้องตรวจโควิด 19 แก่สถาบันบำราศนราดูร


          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อ โดย เอสซีจี แก่สถาบันบำราศนราดูร เพื่อตรวจหาเชื้อ โควิด 19 และต่อยอดตรวจหาเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ


ภาพจาก กรมควบคุมโรค

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรค รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม ห้องตรวจหาเชื้อ พัฒนาโดย เอสซีจี ให้แก่ สถาบันบำราศนราดูร เป็นแห่งที่ 5 จาก 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากโรคโควิด-19 พร้อมต่อยอดสู่การป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจอื่นได้

          ทั้งนี้ ห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวนั้น จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดโรค covid 19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมกับมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้อย่างรวดเร็วภายใน 3 วัน สถาบันบำราศนราดูรซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักในสังกัดกรมควบคุมโรค มีหน้าที่ดูแลและรักษาคนไข้ โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่จะมีคนไข้และผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเข้ามาตรวจและรักษาเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้เข้ามาใช้บริการต้องรอคอยนาน ดังนั้น การมีห้องตรวจหาเชื้อที่ได้รับพระราชทานนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงพยาบาลมีได้เป็นอย่างดี

ภาพจาก กรมควบคุมโรค


ภาพจาก กรมควบคุมโรค

          ทั้งนี้ พิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวมี นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร และนายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี ร่วมพิธี

          โดย นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระเมตตาต่อสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนของสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ รวม 20 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ซึ่งได้รับพระราชทานเป็นแห่งที่ 5

ภาพจาก กรมควบคุมโรค

          สำหรับโรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับพระราชทานนวัตกรรม ห้องตรวจหาเชื้อ พัฒนาโดย เอสซีจี ได้แก่

          1. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
          2. รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
          3. รพ.กลาง
          4. สถาบันโรคทรวงอก
          5. สถาบันบำราศนราดูร
          6. รพ.ตำรวจ
          7. รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
          8. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
          9. รพ.นครปฐม
          10. รพ.ราชบุรี
          11. รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก
          12. รพ.พหลพลพยุหเสนา
          13. รพ.อุตรดิตถ์
          14. รพ.สวรรค์ประชารักษ์
          15. รพ.นครพิงค์
          16. รพ.อุดรธานี
          17. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
          18. รพ.สุราษฎร์ธานี
          19. รพ.สงขลานครินทร์
          20. รพ.หาดใหญ่

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค

TOP