ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

พระบรมรูป ในหลวง รัชกาลที่ 9 ประดิษฐาน ณ ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้าง พระบรมรูป ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ ปราสาทพระเทพบิดร ภายในพระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 9
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชมรมพิพิธสยาม (Variety Siam)

รัชกาลที่ 9
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชมรมพิพิธสยาม (Variety Siam)

          วันที่ 7 เมษายน 2563 เพจเฟซบุ๊ก ชมรมพิพิธสยาม (Variety Siam) ได้เผยภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ อ.สันติ พิเชฐชัยกุล ประติมากร ได้จัดสร้างขึ้นเพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ ปราสาทพระเทพบิดร ภายในพระบรมมหาราชวัง

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูป เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ณ บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง พระบรมรูปมีความสูงจากพระบาทถึงพระเศียร ขนาด 172 เซนติเมตร ความสูงฐานพระบรมรูปขนาด 7 เซนติเมตร ความสูงรวมขนาด 179 เซนติเมตร น้ำหนักรวม 156 กิโลกรัม หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ ซึ่งเป็นวัสดุผสมระหว่างทองแดงกับโลหะผสมอื่น ๆ และมีทองแดงอยู่ร้อยละ 60-98 ที่เหลือเป็นโลหะผสมอื่น ๆ 

รัชกาลที่ 9
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชมรมพิพิธสยาม (Variety Siam)

รัชกาลที่ 9
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชมรมพิพิธสยาม (Variety Siam)

รัชกาลที่ 9
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชมรมพิพิธสยาม (Variety Siam)

รัชกาลที่ 9
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชมรมพิพิธสยาม (Variety Siam)

รัชกาลที่ 9
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชมรมพิพิธสยาม (Variety Siam)

รัชกาลที่ 9
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชมรมพิพิธสยาม (Variety Siam)

รัชกาลที่ 9
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชมรมพิพิธสยาม (Variety Siam)

TOP