ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ให้ประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติ

          พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ให้หน่วยงานและประชาชน นำไปใช้เผยแพร่เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ


พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ด้วยความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ

          โดยสามารถชมพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งหมด และดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ หรือคลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก

พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์TOP