พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

The Coronation of King Rama X

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเปิดประชุมรัฐสภา

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเปิดประชุมรัฐสภา ที่ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ


ภาพจาก อมรินทร์ ทีวี

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อทรงเปิดประชุมรัฐสภา พร้อมกับทรงมีพระราชดำรัสถึง ส.ส. และ ส.ว. ทุกคน


TOP