พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

The Coronation of King Rama X

เบื้องหลัง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ-เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จขบวนพระราชองครักษ์

 

          เผยเบื้องหลัง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ-เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเปลี่ยนพระราชหฤทัยจากการรอรับเสด็จในพลับพลาพิธี มาร่วมเสด็จในขบวนในฐานะพระราชองครักษ์ เพื่อดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้เผยข้อมูลจาก คุณอธิมุติ กาญจนมณี ภริยา พันโท สมชาย กาญจนมณี รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายนโยบายและแผนปฏิบัติการ เกี่ยวกับเหตุการณ์เบื้องหลังกรณี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จขบวนพระราชองครักษ์ ว่า ก่อนหน้าพิธีเสด็จทางสถลมารคไม่กี่ชั่วโมง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปลี่ยนพระราชหฤทัยจากการรอรับเสด็จในพลับพลาพิธี เป็นเสด็จในขบวนในฐานะพระราชองครักษ์ เพื่อทรงแสดงถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ ที่จะทรงปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประชาชนทุกคน และต่อมาเมื่อถึงเวลา 2 ชั่วโมงก่อนขบวนออก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ก็ทรงตัดสินพระทัยลงตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แม้ทรงไม่ได้ทรงเตรียมพระองค์มา 

          โดยระหว่าง 6 ชั่วโมงที่มีพิธี เสียงของประชาชนที่เปล่งเสียงทรงพระเจริญตลอดสองข้างทางนั้นดังมากจนขบวนไม่ได้ยินเสียงกลองที่ให้จังหวะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการทรงเปล่งเสียงกลองใหญ่ให้จังหวะกับขบวนด้วยพระองค์เอง หลังจากนั้นข้าราชบริพารและทุกคนจึงช่วยกันให้จังหวะกับกองทหาร

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

           ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี คงทรงทราบว่า พระราชยานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับไม่สุขสบาย เพราะขยับพระองค์ไม่ได้ รอบ ๆ ก็มีลวดลายแข็งไม่ใช่บุนวม แถมที่วางพระบาทไม่มีที่ให้ขยับเลย ขบวนใช้เวลาเดินถึงแต่ละวัดก็ชั่วโมงกว่า และเมื่อลงพระราชยานก็ทรงปฏิบัติพระราชพิธีอีกเกือบ 50 นาที เป็นเช่นนี้ทั้ง 3 วัด เริ่ม 16.00 น. เสร็จหมาย 24.00 น. แต่เพื่อให้ประชาชนได้เห็นในหลวงกันทุกคน ท่านจึงทรงทำตามที่พระมหากษัตริย์รัชกาลก่อน ๆ ทรงปฏิบัติสืบต่อกันมา

          สิ่งนี้คงเป็นเหตุผลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงตัดสินพระราชหฤทัยร่วมเสด็จข้างพระองค์ในหลวงตลอดเวลา ด้วยความห่วงใย ความรัก และมีน้ำพระราชหฤทัยที่จะถวายความจงรักภักดีเป็นที่สุด

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

TOP