ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ภาพความประทับใจ 2 รัชสมัย ครั้งเสด็จออกสีหบัญชร ตราตรึงในใจนานเท่านาน

          ภาพความประทับใจ 2 รัชสมัย เมื่อครั้งเสด็จออก ณ สีหบัญชร ทรงแย้มพระสรวลและทรงโบกพระหัตถ์แก่ประชาชนที่เปล่งเสียง ทรงพระเจริญ อย่างกึกก้อง

เสด็จออกสีหบัญชร
ภาพจาก Thai PBS

          เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          ขณะนั้นประชาชนชาวไทยร่วมกันเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" อย่างกึกก้อง ต่อมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนราษฎรทุกหมู่เหล่า และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอบ

เสด็จออกสีหบัญชร
ภาพจาก Thai PBS

          จากนั้นประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีของทั้ง 2 พระองค์ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชนจำนวนมากที่มารอเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

          โดยเฉพาะ พระองค์หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชนอย่างไม่ถือพระองค์ สมดังที่พระองค์ทรงโพสต์เฟซบุ๊ก ภายหลังได้รับการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ มีความว่า "เรา ถึงแม้จะมียศสูงขึ้น แต่เราก็จะเป็นท่านหญิงองค์เดิม นิสัยเหมือนเดิมทุกประการ ดั่งเฉกเช่นที่เป็นมาไม่เปลี่ยนแปลง"

เสด็จออกสีหบัญชร
ภาพจาก Thai PBS

          ภาพความประทับใจในครั้งนี้ เชื่อว่าทำให้ชาวไทยจำนวนมากหวนนึกถึง พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

เสด็จออกสีหบัญชร
ภาพจาก สำนักพระราชวัง

          โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร ระเบียงหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม เพื่อทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

เสด็จออกสีหบัญชร
ภาพจาก สำนักพระราชวัง

          ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงโปรดการฉายพระรูป ทรงถือกล้องยื่นพระหัตถ์ออกมา เพื่อเก็บภาพจากด้านหลัง ขณะที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมีรับสั่งบางอย่างด้วย ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรัสเล่าและทรงพระสรวลว่า "พ่อดุเรา… บอกให้เราไปถ่ายที่อื่น ให้เราสำรวม และให้ไปบอกคนข้างหลังให้เงียบ ๆ ด้วย" เหตุการณ์ทั้งหมดในครั้งนั้น นับเป็นภาพประทับใจที่ยังคงตราตรึงอยู่ในใจปวงชาวไทยตราบนานเท่านาน

เสด็จออกสีหบัญชร
ภาพจาก สำนักพระราชวัง

เสด็จออกสีหบัญชร
ภาพจาก Thai PBS

เสด็จออกสีหบัญชร
ภาพจาก Thai PBS

เสด็จออกสีหบัญชร
ภาพจาก Thai PBS

เสด็จออกสีหบัญชร
ภาพจาก Thai PBS

TOP