พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

The Coronation of King Rama X

ตื้นตัน... ภาพ ร.9 - ร.10 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พสกนิกรชื่นชมพระบารมีเนืองแน่น

          ตื้นตันใจ...ภาพในหลวง รัชกาลที่ 9 และในหลวง รัชกาลที่ 10 เสด็จออก ณ สีหบัญชร - 2 กษัตริย์ 2 แผ่นดิน พระบารมีแผ่ไพศาล พสกนิกรชื่นชมพระบารมีเนืองแน่น


          พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 นับว่าเป็นพระราชพิธีประวัติศาสตร์ที่คนไทยไม่ได้เห็นมาเกือบ 70 ปี ในการนี้ สร้างความปลาบปลื้มปีติแก่พสกนิกรทั่วทุกหมู่เหล่า ประชาชนต่างเดินทางมายังพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เฟซบุ๊ก โบราณนานมา ได้เผยภาพเมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมเบื้องหน้าพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493          โดยเพจดังกล่าวได้นำภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งสองครั้งมาเทียบกัน ซึ่งเห็นได้ว่าประชาชนต่างเดินทางมายังพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง กันอย่างเนืองแน่นเพื่อชื่นชมพระบารมี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
โบราณนานมา
TOP