พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

The Coronation of King Rama X

พระองค์หญิงฯ ทรงโพสต์พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง - ราชินี ขณะเสด็จออกมหาสมาคม

          พระองค์หญิงฯ ทรงโพสต์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินี ขณะเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร


ภาพจาก เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

          เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีการโพสต์ภาพที่พระองค์ทรงฉายพระรูปขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินี เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

          ขณะเดียวกัน ภาพดังกล่าวก็ทำให้เห็นพระอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่กำลังทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิการที่เฝ้ารับเสด็จ


ภาพจาก เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratanaอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

TOP