พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

The Coronation of King Rama X

เผยพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร

          เผยพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พร้อมสนองพรให้ทุกคนมีแต่ความผาสุก ความสำเร็จโดยทั่วกัน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Live NBT2HD

          เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.07 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัส หลังจากที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถวายพระพรชัยมงคล ว่า

          "ข้าพเจ้าและพระราชินี รู้สึกยินดีและปลื้มใจมากที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลาย มีไมตรีจิต พร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงความปรารถนาดีในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้ ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้า ด้วยน้ำใจไมตรี และความปรารถนาดี อย่างจริงใจนั้น เป็นที่จับตาจับใจ และทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง ขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลาย ในการแสดงไมตรีจิตต่อข้าพเจ้าครั้งนี้ จงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกคน ทุกฝ่าย จะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไป ขอขอบใจในคำอำนวยพร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคน และขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุกสวัสดี พร้อมทั้งความสำเร็จสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกัน"

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Live NBT2HD


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Live NBT2HD

TOP