ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

พระองค์หญิงฯ ทรงหยอกล้อกับ พระองค์ทีฯ สายสัมพันธ์ราชวงศ์แน่นแฟ้น               สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉายพระรูปคู่ร่วมกับ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ในอิริยาบถอย่างเป็นกันเอง

 พระองค์หญิงฯ ทรงหยอกล้อกับ พระองค์ทีฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

             เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายเซลฟี่ระหว่าง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

            ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงแย้มพระสรวลอย่างเป็นกันเอง เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงฉายพระรูปคู่ อันแสดงถึงความสัมพันธ์ฉันพี่น้องที่งดงามในราชวงศ์ได้เป็นอย่างดี

 พระองค์หญิงฯ ทรงหยอกล้อกับ พระองค์ทีฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

 พระองค์หญิงฯ ทรงหยอกล้อกับ พระองค์ทีฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana


TOP