ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

เผยสาเหตุ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ประทับบนพื้น และทรงกราบพระบรมวงศ์

           เผยคำตอบ... เหตุใด สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ต้องประทับบนพื้น พร้อมทรงก้มกราบพระบรมวงศ์ ขณะสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

          วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีเฉลิม และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ โดยพระบรมวงศ์ ต้องทรงเข้าเฝ้าฯ หน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ใบมะตูม และทรงเจิม

          โดยระหว่างการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ พสกนิกรที่เฝ้าชมการถ่ายทอดสดต่างชื่นชมพระจริยวัตรที่งดงามของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เนื่องจากทรงลงจากพระเก้าอี้ที่ประทับ มาประทับนั่งกับพื้น พร้อมทรงก้มกราบ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

         อย่างไรก็ตาม ประชาชนจำนวนไม่น้อยเกิดความสงสัยว่าเหตุใด พระบรมราชินีต้องประทับกับพื้น โดยเหตุนี้พบว่า เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก็ทรงประทับกับพื้นเช่นกัน ในงานพระราชพิธีของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งการประทับกับพื้นของพระบรมราชินีทั้ง 2 รัชกาล เป็นการกระทำเพื่อให้เกียรติเชื้อพระวงศ์ที่มีพระชนมายุหรือพระชันษาที่สูงกว่า

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒


ข้อมูลจาก เพจเฟซบุ๊ก โบราณนานมา


TOP