ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

พระองค์หญิงฯ ทรงให้คำมั่นแก่พสกนิกร แม้ฐานันดรจะสูงขึ้น แต่จะเป็นท่านหญิงองค์เดิม

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงให้คำมั่นแก่พสกนิกร ภายหลังจากที่พระองค์ได้รับการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ ว่า พระองค์จะยังเป็นท่านหญิงองค์เดิม ไม่เปลี่ยนแปลง

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

         เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงโพสต์ข้อความเพื่อให้คำมั่นแก่พสกนิกร ภายหลังจากที่พระองค์ ได้รับสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ จากพระเจ้าหลานเธอ เป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

         ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าว ระบุเอาไว้ว่า ขอบใจทุกคนที่รักเราแบบใจจริงแท้ เข้าใจเราและอยู่เคียงข้างเราเสมอมา

         เรา ถึงแม้จะมียศสูงขึ้น แต่เราก็จะเป็นท่านหญิงองค์เดิม นิสัยเหมือนเดิมทุกประการ ดั่งเฉกเช่นที่เป็นมาไม่เปลี่ยนแปลง

         นอกจากนี้ ยังมีข้อความภาษาอังกฤษว่า

         Thank you for loving me unconditionally and for always being by my side.

         Even though my rank is higher, I promise to remain the same, unchanged as always and forever.

         Yours truly. Sirivannavari #SIRIVANNAVARI

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana
TOP