ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ-เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ฉลองพระองค์ชุดทหารรักษาพระองค์ เสด็จฯ ในริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารค

          สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี-สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฉลองพระองค์ชุดทหารรักษาพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนพยุหยาตราสถลมารคภาพจาก Live NBT2HD 

          วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
ภาพจาก Live NBT2HD 

          ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฉลองพระองค์ชุดทหารรักษาพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ขบวนพยุหยาตราสถลมารค

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
ภาพจาก Live NBT2HD 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
ภาพจาก Live NBT2HD 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
ภาพจาก Live NBT2HD 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
ภาพจาก Live NBT2HD 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
ภาพจาก Live NBT2HD 


ภาพจาก Live NBT2HD 


TOP