ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ชมภาพสำคัญ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายความเคารพ พระองค์เจ้าโสมสวลี


 
             สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงก้มกราบ พระองค์เจ้าโสมสวลี ขณะสถาปนาพระยศใหม่ ทรงทอดพระเนตรและแย้มพระสรวล แสดงพระจริยวัตรงดงามยิ่ง


ภาพจาก phralan.in.th

              วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ภายในพิธีพระบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระยศใหม่แก่พระบรมวงศ์ โดยสถาปนาพระยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

             ระหว่างนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงประทับข้าง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงก้มกราบ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ด้วยความเคารพ นับเป็นพระจริยวัตรงดงามอย่างยิ่ง และเป็นที่ปลื้มปีติแก่พสกนิกรยิ่งนัก

ภาพจาก phralan.in.th

            จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงทอดพระเนตร และแย้มพระสรวลแสดงความยินดี ขณะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงคล้องสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พระมารดา


ภาพจาก phralan.in.th


ภาพจาก phralan.in.th

ภาพจาก phralan.in.th

TOP