ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

เริ่มพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ริ้วขบวนแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ไปยังแท่นมณฑล

          เริ่มพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 3 พฤษภาคม พิธีการเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร ไปยังแท่นมณฑล พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

          วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ได้มีการเริ่มพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีพิธีการเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังพระแท่นมณฑล พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง โดยพระราชยานกง

          สำหรับ ริ้วขบวนแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร เป็นริ้วขบวนที่ 1 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมระยะทาง 220 เมตร มีกำลังพล 113 นาย จาก 5 ส่วนราชการ ใช้เส้นทางจากเกยประตู เกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เลี้ยวซ้ายแยกศาลาสหทัยสมาคม เลี้ยวซ้ายประตูพิมานไชยศรี ไปยังแท่นมณฑลพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs
     
         โดยในเวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย หอพระธาตุมนเฑียร พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

         สำหรับเวลาพระฤกษ์จุดเทียนชัย คือ เวลา 16.19 – 18.00 น. ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย, พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ, พระสงฆ์ 45 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย, พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ, พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก thaipbs

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก Live NBT2HD

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก Live NBT2HD

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก Live NBT2HD

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก Live NBT2HD

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก Live NBT2HD

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก Live NBT2HDTOP