ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

รัฐบาลจัดพิธีมหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

         รัฐบาลจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา พร้อมมอบหนังสือบทสวดเจริญพระพุทธมนต์แก่ประชาชน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          วันที่ 25 เมษายน 2562 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า วานนี้ (24 เมษายน) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ประกอบไปด้วย ศาสนาพุทธ, ศาสนาคริสต์, ศาสนาอิสลาม, ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาซิกข์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์และสวดถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          โดยได้มีการขอพระราชทานราชานุญาต จัดพิมพ์หนังสือบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ 5 ศาสนา เพื่อมอบแก่ประชาชนทุกคนที่มาร่วมในพิธีอีกด้วย สำหรับหนังสือดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงออกแบบโดยหน้าปกหนังสือ เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ล้อมกรอบด้วยรูปหัวใจ พร้อมมีอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดับบนหน้าปกหนังสือ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          ตลอดจนมีภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นรูปครอบครัว บ้าน ธงไตรรงค์ และด้านหลังเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจที่สำคัญทั้ง 5 ศาสนา พร้อมพระราชทานข้อความว่า "เราจะเดินไปด้วยกัน ด้วยความสุข" เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วย

          นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ยุคกลาง ไปประดิษฐาน ณ ปะรำพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


TOP