ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ทำความรู้จัก วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สถานที่ทำพิธีเสกน้ำอภิเษก

          พาไปทำความรู้จักกับวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ซึ่งเป็นสถานที่ทำพิธีเสกน้ำอภิเษกเมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2562

          ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 มีสถานที่สำคัญหลายแห่งของเมืองไทยที่ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีต่าง ๆ โดยหนึ่งในนั้นก็คือ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่ทำพิธีเสกน้ำอภิเษก พิธีสำคัญอย่างหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพราะเหตุใดวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารจึงมีความสำคัญต่อการประกอบพิธีดังกล่าว เราได้หาคำตอบมาให้แล้วค่ะ พร้อมกับเรื่องราวน่ารู้และเกร็ดท่องเที่ยวของวัดแห่งนี้ จะเป็นอย่างไร ไปติดตามกันเลย

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

สถานที่ตั้งวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

          ปัจจุบันวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 146 ริมถนนตีทอง 1 ถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ หน้าวัดหันออกมาทางถนนอุณากรรณ โดยทางฝั่งด้านถนนบำรุงเมืองนั้น ฝั่งตรงข้ามจะเป็นเสาชิงช้า สัญลักษณ์สำคัญของกรุงเทพฯ

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ฐานะของวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร


          วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็น 1 ใน 6 วัดของไทยเท่านั้น

วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 200 ปี ใช้เวลาสร้าง 3 รัชกาล

          วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 มีพระราชดำรัสให้สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2350-2351 ในพื้นที่ของพระนครชั้นใน โดยมีพระราชประสงค์ให้มีพระวิหารขนาดใหญ่เทียบเท่ากับพระวิหารวัดพนัญเชิง จังหวัดอยุธยา เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย โดยพระองค์ได้พระราชทานว่า วัดมหาสุทธาวาส แต่ยังสร้างมิทันสำเร็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ได้เสด็จสวรรคตก่อน จึงมิได้ประดิษฐานเป็นสังฆาราม ชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดพระโต วัดพระใหญ่ หรือวัดเสาชิงช้า

          ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการสร้างต่อ และทรงแสดงฝีพระหัตถ์ไว้เป็นอนุสรณ์ โดยทรงสร้างบานประตูกลางจำหลักพระวิหารด้วยฝีพระหัตถ์ร่วมกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจิตรภักดี แต่ก็ยังมิทันแล้วเสร็จก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน

          ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทำการบูรณะสร้างพระวิหารจนสำเร็จในปี พ.ศ. 2390 แล้วทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอุโบสถและศาลาการเปรียญ พร้อมทั้งสร้างสัตตมหาสถาน และสร้างกุฏิสำนักสงฆ์ประดิษฐานสังฆาราม พระราชทานนามว่า วัดสุทัศนเทพวราราม

          และในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ยังได้ทรงผูกนามพระประธานในพระวิหาร พระอุโบสถ และศาลาการเปรียญให้คล้องกันว่าพระศรีศากยมุนี พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ และพระพุทธเสรฏฐมุนี

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
ภาพจาก Mr.Suchat / Shutterstock.com

วัดประจำรัชกาลที่ 8

          ภายในวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มีพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประดิษฐานอยู่ และมีการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของพระองค์มาบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนี เมื่อปี พ.ศ. 2493 ทั้งนี้ ในทุกวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี ที่นี่ก็จะมีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ด้วย

สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

          หากดูจากตำแหน่งที่ตั้งของวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จะเห็นได้ว่าจุดนี้เป็นศูนย์รวมของชุมชน และศูนย์รวมของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์กลางกรุงเทพมหานคร โดยแผนผังของวัดมีการจำลองภูมิจักรวาลตามคติมณฑลแบบพุทธ ภายในวัดมีสิ่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ

          - พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

          - พระวิหารหลวง มีสถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อันเป็นที่ประดิษฐานของพระศรีศากยมุนี หรือหลวงพ่อโต ซึ่งที่ใต้ชุกชีหรือฐานพระพุทธรูปบรรจุพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

          - พระอุโบสถ ตั้งอยู่ทางด้านหลังของพระวิหารหลวง มีสถาปัตยกรรมไทยโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์

          - ศาลาการเปรียญ สถานที่ประดิษฐานพระพุทธเสรฏฐมุนี 

          นอกจากนี้ที่นี่ยังเคยเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทโว) ด้วย และจากการที่มีความสำคัญของสถานที่ตั้ง ประกอบกับคติความเชื่อทางศาสนา วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารจึงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญทางศาสนาของบ้านเมือง โดยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 พุทธศักราช 2562 ที่นี่จึงได้เป็นสถานที่เสกน้ำอภิเษกรวมจากทั้ง 76 จังหวัด พร้อมทั้งจากกรุงเทพฯ, น้ำจากเบญจสุทธิคงคา และน้ำจากสระ 4 สระของจังหวัดสุพรรณบุรี รวมคนโทน้ำอภิเษก 86 ใบ เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2562

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
ภาพจาก Chedped Studio / Shutterstock.com

การเข้าเที่ยวชมวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

          ปกตินั้นวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ไม่มีค่าเข้าชมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติมีค่าเข้าชม 20 บาท ต้องแต่งกายสุภาพ ไม่ส่งเสียงดังขณะเข้าเที่ยวชม ไม่หยิบจับวัตถุมงคลภายในวัด ไม่นั่ง/ยืน/ปีนป่ายโบราณสถานต่าง ๆ การโพสภาพถ่ายภาพควรให้เหมาะสม เพราะสถานที่นี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมือง

การเดินทางมายังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร


          ถ้ามารถยนต์ส่วนตัวสามารถจอดรถได้บริเวณถนนศิริพงษ์ ถ้านั่งประจำทางจะมีสาย 10, 12, 15, 19, 35, 42, 48, 73 และ 96 วิ่งผ่าน

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดสุทัศนเทพวราราม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, phralan.in.th, lib.su.ac.th


TOP