ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

เรื่องน่ารู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่าด้วย...การลดพระมหาเศวตฉัตร

             เผยเรื่องน่ารู้...การลดพระมหาเศวตฉัตร เครื่องแสดงพระบรมราชอิสริยยศ ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับบรมราชาภิเษกแล้ว ตามธรรมเนียมแต่โบราณ จะลดลงได้เฉพาะเวลาใด และเพราะเหตุใด

เรื่องน่ารู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่าด้วย...การลดพระมหาเศวตฉัตร
ภาพจาก phralan.in.th

เรื่องน่ารู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่าด้วย...การลดพระมหาเศวตฉัตร
ภาพจาก phralan.in.th

             สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 เป็นวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทยทุกคนต่างรอคอย ทั้งนี้ กระปุกดอทคอมได้นำเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่าด้วยเรื่องของการลดพระมหาเศวตฉัตร เครื่องแสดงพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับบรมราชาภิเษกแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้...

             พระมหาเศวตฉัตร [พระ-มะ-หา-สะ-เหวด-ตะ-ฉัด] หรือ พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร [พระ-นบ-พะ-ปะ-ดน-มะ-หา-สะ-เหวด-ตะ-ฉัด] เป็นเครื่องแสดงพระบรมราชอิสริยยศ [พระ-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-อิด-สะ-ริ-ยะ-ยด] อย่างหนึ่งของพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับบรมราชาภิเษกแล้ว

เรื่องน่ารู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่าด้วย...การลดพระมหาเศวตฉัตร
ภาพจาก welovethaiking.com

             โดยปกตินั้น พระมหาเศวตฉัตรที่ปักหรือแขวนในพระที่นั่งองค์ต่าง ๆ จะลดลงมาซ่อมแซมและเปลี่ยนผ้าหุ้มได้เฉพาะเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพราะตามธรรมเนียมแต่โบราณนั้นหากยังไม่เปลี่ยนรัชกาลจะไม่ลดพระมหาเศวตฉัตรลงเด็ดขาด เว้นแต่มีเหตุอันเลี่ยงไม่ได้ ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ว่า...

             "พระเศวตฉัตรนั้นจะลดลงจากที่ได้ต่อเมื่อเปลี่ยนรัชกาล...ถ้าหากมีความจำเป็นต้องลด เช่น เวลาปฏิสังขรณ์พระราชมนเทียร เป็นต้น เมื่อกลับยกเศวตฉัตรขึ้นที่เดิมก็ต้องทำเป็นการพิธี มีฤกษ์และสมโภช เพราะฉะนั้นจึงมีแต่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเดียว ซึ่งระเบียบการพิธีมีลดพระเศวตฉัตรลงซ่อมแซมและเปลี่ยนผ้าหุ้มใหม่ แล้วยกกลับขึ้นตั้งที่ในวันแรกตั้งการพิธีบรมราชาภิเษก"


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกTOP