ข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

The Coronation of King Rama X

ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

           ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์จักรีวงศ์ พระราชพิธีสำคัญก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นองค์พระมหากษัตริย์

ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์


           นับเป็นช่วงเวลามหามงคลที่นำพาความยินดีมาสู่พสกนิกรทั่วประเทศ หลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นับเป็นการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 12 ของแผ่นดินรัตนโกสินทร์

           โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นพระราชพิธีเก่าแก่ สำหรับผู้ที่จะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นองค์พระมหากษัตริย์ เพื่อดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ เป็นพิธีมหามงคลที่มีการจัดขึ้นนับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เรื่อยมาจนเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์จักรี ที่ทรงพระกรุงณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น

ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

           สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่มีการประกอบพิธีขึ้นนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ได้มีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับประกอบพระราชพิธีต่างกันไปในแต่ละรัชกาล ตามความเหมาะสม ดังนี้

           - พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงประกอบพระราชพิธี ณ พระที่นั่งอมรินทราภิเษกปราสาท

           - พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงประกอบพระราชพิธี ณ พระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร ประกอบด้วย พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

           - พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธี ณ พระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร

           - พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธี ณ พระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร

           - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธี ณ พระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร

ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

           - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2453 ณ พระที่นั่งหมู่พระมหามณเฑียร ต่อมาใน พ.ศ. 2454 ทรงกระทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

           - พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธี ณ พระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร

           - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงประกอบพระราชพิธี ณ พระที่นั่งในหมู่พระมหามณเฑียร

ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์


ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์


           ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจอยากศึกษาช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระมหากษัตริย์จักรีวงศ์ เราก็ได้รวบรวมภาพประวัติศาสตร์จากหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกระทรวงวัฒนธรรม มาให้ได้ติดตามกัน โดยสามารถรับชมภาพต่าง ๆ ได้ด้านล่างนี้...


           ข้อมูลจาก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกระทรวงวัฒนธรรม


ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งแรก (12 พฤศจิกายน 2411)


ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งหลัง (16 พฤศจิกายน 2416)


ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทางประตูเทเวศร์รักษา ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพิธีจุดเทียนชัย วันที่ 5 พฤษภาคม 2493

ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จพระราชดำเนินออกจากหอพระสุลาลัยพิมาน ไปยังพระที่นั่งไปศาลทักษิณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2493

ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

           พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระราชครูวามเทพมุนีกราบบังคมทูลเฉลิมพระปรมาภิไธย ถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมราชาภรณ์ และเครื่องประดับพระราชอิสริยยศ

ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

           พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมราชาภรณ์ และเครื่องประดับพระราชอิสริยยศ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2468

ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

           พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ประทับพระที่นั่งพุตตานกาญจนสิงหาสน์ บนพระแท่นราชบัลลังก์ภายใต้นพปฏลมหาเศวตฉัตร โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระราชาธิบดี ประธานาธิบดี คณะทูตานุทูต และข้าทูลละอองธุลีพระบาท เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องพระโรง พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2468

ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ชมภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

           พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระชฎากลีบหรือพระชฎาห้ายอด ประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช วันที่ 2 ธันวาคม 2454TOP