พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

The Coronation of King Rama X

ในหลวง ทรงมีพระราชดำรัสแก่ราชองครักษ์ชุดใหม่ ขอให้รักษาชาติบ้านเมือง

          ในหลวง ร.10 ทรงมีพระราชดำรัสแก่ราชองครักษ์ชุดใหม่ ขอให้รักษาชาติบ้านเมือง หลังประยุทธ์ ได้นำถวายสัตย์ปฏิญาณตน


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam

          เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam ของวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร มีการโพสต์รายงานข่าว พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำนายทหารราชองครักษ์ชุดใหม่ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร มีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ในฐานะราชองครักษ์ นำ นายทหารราชองครักษ์ ชุดใหม่ ที่เป็น ทั้งนายทหารเกษียณราชการ และ ทหารในราชการ และตำรวจ ที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งฯ และได้รับพระราชทานเครื่องหมาย วปร. เป็น นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ นายทหารราชองครักษ์ นายตำรวจราชองครักษ์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ที่ ศาลาดุสิดาลัย
          ทั้งมีพระราชดำรัสว่า หน้าที่ราชองครักษ์ มีหน้าที่รักษาชาติบ้านเมือง รักษาสถาบัน รักษาประชาชน ในเวลาเดียวกันรักษาความถูกต้องในประเทศ ให้เป็นไปตามวัฒนธรรม ของประเทศไทย เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เก่าแก่ มีวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ มีสถาบัน มีประชาชน ตลอดจนบรรพบุรุษของเรา ก็ได้ทุ่มเทรักษาบ้านเมืองมา พ้นความวุ่นวาย พ้นอุปสรรคมามากมาย

          เพราะฉะนั้นราชองครักษ์ ก็คือรักษา สืบทอด สืบสาน ต่อยอด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำในสิ่งที่เป็นผลดีต่อส่วนรวม ต่อประชาชน โดยนึกถึงประวัติศาสตร์ นึกถึงวัฒนธรรม และนึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ เพราะว่าประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ ค่านิยมที่ถูกต้องของประเทศ ไม่ใช่สิ่งล้าสมัย เป็นสิ่งที่จะต้องธำรงรักษาต่อไป


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam

TOP