พระบรมฉายาลักษณ์
พระบรมฉายาลักษณ์

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกองทัพเรือ เฝ้ารับเสด็จ