พระราชประวัติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

พระราชโอรสและพระราชธิดา รัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ภาพประกอบจากเฟซบุ๊ก Information Division of OHM

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชธิดา ๒ พระองค์ และ
พระราชโอรส ๑ พระองค์ ดังนี้

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประสูติ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๑ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประสูติ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ภาพประกอบจากกรมประชาสัมพันธ์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประสูติ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

← กลับไปหน้าแรก