สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐภรณ์ รื่นจิตร

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐภรณ์ รื่นจิตร
 • 4 ส.ค. 62 16:55:59

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า Top and Kik
 • 3 ส.ค. 62 18:53:46

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า ศุภิสรา แพนสง
 • 1 ส.ค. 62 09:02:11

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวประกายวรรณ โต
 • 1 ส.ค. 62 06:09:37

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ประภัสสร ทะเสนฮด
 • 31 ก.ค 62 06:08:40

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า Top and Kik
 • 30 ก.ค 62 18:09:20

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า นางสุพรรษา สีมาพันธุ์
 • 30 ก.ค 62 15:21:22

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า สันตพงษ์ ฦาชา
 • 30 ก.ค 62 10:57:26

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า นายศรายุทธ์ เกิดนุช
 • 30 ก.ค 62 10:04:02

ทรงพระเจริญ

 • ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 • ข้าพระพุทธเจ้า พิศมัย แร่เพชร
 • 30 ก.ค 62 09:26:35
graphic button