พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในหลวง - King of Thailand

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2540

การที่ท่านได้อาสา และท่านเป็นผู้ที่เป็นกลาง หมายถึงไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดๆ ก็เชื่อว่าท่าน จะมีความสามารถ ที่จะร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ได้อย่างดี การร่างรัฐธรรมนูญนี้ เป็นงานที่ไม่ใช่ง่าย แต่ไม่ใช่ยาก สำคัญอยู่ที่แต่ละท่านจะต้องได้ศึกษาว่า ในโลกนี้มีรัฐธรรมนูญหลากหลาย ซึ่งบางฉบับก็สั้น บางฉบับก็ยาว เป็นเหมือนหนังสือเป็นปึกใหญ่ ก็ปัญหาอยู่ที่ว่า ท่านจะตัดสินที่จะร่างรัฐธรรมนูญยาวหรือสั้น แต่เข้าใจว่าถ้ามีข้อความมากเกินไป จะลำบากในการที่จะสร้างรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม เพราะว่าเหมือนว่าตายตัว
ความจริงรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายที่เป็นแม่บท หรือเป็นกฎหมายที่วางระเบียบกว้างๆ สำหรับที่จะปกครองประเทศ นอกจากนั้นก็ควรจะมี การร่างกฎหมายที่เขาเรียกกันว่า กฎหมายลูก ง่ายกว่าที่จะเอากฎหมาย ทั้งแม่ทั้งลูก อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน เพราะว่าการแก้ไขจะลำบาก ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ควรจะลำบากเกินไป เพราะว่าโลกก็เจริญวิวัฒนาการไปเรื่อย จะต้องให้รัฐธรรมนูญนี้ สามารถที่จะใช้ในโอกาสทุกโอกาส ฉะนั้น ข้อสำคัญอย่างหนึ่งของรัฐธรรมนูญก็คือ จะต้องคล่องตัว
นอกจากนี้มีสิ่งที่สำคัญก็คือ จะต้องให้สามารถที่จะร่างกฎหมายที่สอดคล้อง กับรัฐธรรมนูญนี้โดยง่าย และไม่มีปัญหากำกวม ฉะนั้น การสร้างการร่างรัฐธรรมนูญนี้ จึงต้องมีความสำคัญ คือให้แจ่มแจ้ง การร่างรัฐธรรมนูญนี้ มีความลำบากอยู่อย่างหนึ่ง คือ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็น นับว่าเป็นอย่างเดียว คือ จะต้องสรรคำสรรหาคำที่เหมาะที่ไม่กำกวม และลงในกฎหมายที่ไม่เยิ่นเย้อ ฉะนั้น แต่ละท่านซึ่งมีความรู้ ก็จะต้องช่วยกันสรรหาคำที่เหมาะสม คราวนี้ก็ท่านมีอยู่ 98 คน ตามหลักควรจะมี 99 แต่เดี๋ยวนี้ท่านมีความรู้ 98 คน ก็จะต้องพยายามที่จะพูดกัน เพื่อที่จะเลือกสรรคำเหล่านี้ให้เหมาะสม มิใช่ที่จะให้ตกลงกันง่ายเกิน แต่ไม่ใช่ให้ตกลงยากเกินไป เพราะว่าท่านมีเวลาจำกัด ที่พูดวันนี้เป็นการพูดแบบคร่าวๆ และโดยรวม แต่เข้าใจว่าท่านทั้งหลาย จะมีความสามารถ ที่จะร่างรัฐธรรมนูญที่จะใช้งานได้ ในการนี้ก็ขอให้ท่านทุกคนมีความสามารถ และมีความตั้งอกตั้งใจที่แน่วแน่ และสามารถที่จะปรองดองกัน หาคำที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญนี้ด้วยดี ทั้งนี้ ก็ขอให้ท่านพร้อมด้วย กำลังกายกำลังปัญญา ที่จะปฏิบัติในงานนี้เป็นผลสำเร็จ ขอให้ทุกๆ ท่านจงประสบแต่ความเจริญ และความสำเร็จในการนี้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เครือข่ายกาญจนาภิเษก

   พระราชประวัติในหลวง ประวัติในหลวง

ในหลวง - King of Thailand


เว็บไซต์เทิดพระเกียรติ ในหลวง

 
คำสืบค้นเกี่ยวกับ ในหลวง : ประวัติในหลวง | พระราชกรณียกิจของในหลวง | พระราชดำรัสในหลวง | รูปในหลวง | ภาพในหลวง | ร่วมถวายความอาลัยแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ e-mail มาที่ contact