พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในหลวง - King of Thailand

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2547

ความเข้มแข็งสำคัญมาก เพราะบ้านเมืองโดยเฉพาะเวลานี้ อยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าง่อนแง่น เพราะว่าไม่เข้มแข็ง ถ้าคนในชาติเข้มแข็ง ก็ไม่มีปัญหา เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติมานาน และได้ปฏิบัติงานมาด้วยดี ด้วยความเรียบร้อยมาเป็นเวลาช้านาน เพราะว่าท่านปฏิญาณตนว่า จะรักษาความเข้มแข็งนี้ต่อไป ก็เชื่อได้ว่าประเทศจะรุ่งเรืองต่อไป
ข้าพเจ้า และพระราชินี มีความชื่นชมยิ่งนัก ที่ได้เห็นความเข้มแข็ง พร้อมเพรียง ของเหล่าทหารรักษาพระองค์ ในพิธีตรวจพลสวนสนามครั้งนี้ ขอขอบใจทุกคนในคำสัตย์สัญญา และคำอวยพรทุกข้อ ที่ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยไมตรี และด้วยความจริงใจ ข้าพเจ้าขอสนองพร และไมตรีทั้งนั้น ด้วยใจจริงเช่นกัน
ประเทศชาติ ประกอบด้วยผืนแผ่นดิน กับประชาชน และผืนแผ่นดินนั้น เป็นที่เกิด ที่อาศัย ที่อำนวยประโยชน์สุข ความมั่นคงแก่ประชาชน ให้สามารถรวมกันอยู่เป็นปึกแผ่น เป็นชาติได้ ด้วยเหตุนี้ ประชาชนผู้อยู่ในแผ่นดิน จึงต้องมีหน้าที่ที่จะร่วมกันประกอบกรณียกิจ เพื่อรักษาความเป็นปกติเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยของแผ่นดินไว้ ให้เป็นถิ่นที่ทุกคนจะอยู่อาศัย และประกอบสัมมาชีพ ด้วยความผาสุกร่มเย็น
จึงขอให้ทหารรักษาพระองค์ทุกคน ทุกตำแหน่ง ทุกชั้นยศ ได้ตั้งจิต ตั้งใจ ให้เที่ยงตรงหนักแน่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งในฐานะที่เป็นทหาร และในฐานะที่เป็นประชาชน ให้พร้อมเพรียงเข้มแข็ง และประสานสอดคล้องกัน เพื่อให้ชาติบ้านเมืองของเราธำรงยั่งยืนอยู่ได้ ด้วยความมั่นคงเป็นปกติสุขตลอดไป
ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งอำนาจแห่งความภักดีในชาติบ้านเมือง จงดลบันดาลให้ทหารทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสวัสดีมีชัย ในที่ทุกแห่ง และในกาลทุกเมื่อ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เครือข่ายกาญจนาภิเษก

   พระราชประวัติในหลวง ประวัติในหลวง

ในหลวง - King of Thailand


เว็บไซต์เทิดพระเกียรติ ในหลวง

 
คำสืบค้นเกี่ยวกับ ในหลวง : ประวัติในหลวง | พระราชกรณียกิจของในหลวง | พระราชดำรัสในหลวง | รูปในหลวง | ภาพในหลวง | ร่วมถวายความอาลัยแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ e-mail มาที่ contact